MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆN

MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ THEO ĐẦU PHƯƠNG TIỆN

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện, như sau: Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

PHỤ LỤC SỐ 01:

BIỂU MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ XE Ô TÔ
(Ban hành kèm theo Thông tư 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài Chính)

  1. Mức thu phí đối với ô tô:

Số TT Loại phương tiện chịu phí

Mức thu (nghìn đồng)

1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng 18 tháng 24 tháng 30 tháng
1 Xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân 130 390 780 1.560 2.280 3.000 3.660
2 Xe ô tô chở người dưới 10 chỗ (trừ xe đăng ký tên cá nhân); xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ dưới 4.000 kg; các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng; xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ. 180 540 1.080 2.160 3.150 4.150 5.070
3 Xe chở người từ 10 chỗ đến dưới 25 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 4.000 kg đến dưới 8.500 kg, Hyundai H150, Mighty N250, Solati ,  Hyundai 75S. 270 810 1.620 3.240 4.730 6.220 7.600
4 Xe ô tô chở người từ 25 chỗ đến dưới 40 chỗ; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 8.500 kg đến dưới 13.000 kg. Hyundai 110S 390 1.170 2.340 4.680 6.830 8.990 10.970
5 Xe chở người từ 40 chỗ trở lên; xe tải, xe ô tô chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 13.000 kg đến dưới 19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo đến dưới 19.000 kg 590 1.770 3.540 7.080 10.340 13.590 16.600
6 Xe tải, xe ô tô tải chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới 27.000 kg Hyundai HD210 720 2.160 4.320 8.640 12.610 16.590 20.260
7 Xe tải, xe ô tô tải chuyên dùng có khối lượng toàn bộ từ 27.000 kg trở lên; xe đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 27.000 kg đến dưới 40.000 kg 1.040 3.120 6.240 12.480 18.220 23.960 29.270
8 Xe ô tô đầu kéo có khối lượng bản thân cộng với khối lượng cho phép kéo theo từ 40.000 kg trở lên 1.430 4.290 8.580 17.160 25.050 32.950 40.240

Khối lượng toàn bộ xe ô tô tải là: Khối lượng toàn bộ cho phép ô tô khi tham gia giao thông ghi trên giấy chứng nhận kiểm định của phương tiện.

Công ty Hyundai Global Việt Nam ngay hôm nay.Chúng tôi sẽ luôn cùng bạn đồng hành trên mọi nẻo đường.

P Kinh doanh:  0932 07 27 97  Mr Đinh Lăng –  Liên hệ ngay để được giá tốt nhất

Đc: Hyundai Global Việt Nam – Số 1, Đường 2A, KCN BH2, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.